Mikä on osaamisenne tausta?

Arctic Data Intelligence and Supercomputing Ecosystem in Kainuu

Mikä on osaamisenne tausta?

Paikallisesti Kainuun seudulla olemme auttaneet useita yrityksiä datan mahdollisuuksien kartoittamisessa. Olemme työskennelleet pääasiassa pk-yritysten, mutta myös suurempien yritysten kanssa. Data ja data-analytiikka ovat kasvavassa roolissa CEMISin alueellisissa TKI-projekteissa. Näissä hankkeissa data-analytiikkaa sovelletaan prosessien ohjauksessa, ennakoivassa kunnossapidossa ja urheilumittauksissa.

Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla CSC:llä on pitkä historia erityisesti tutkimuslaitosten ja -organisaatioiden data-analytiikassa, tekoälyssä ja superlaskennassa sekä EU-tason yhteistyössä (lisätietoja täältä englanniksi).

AIKA-ekosysteemi on vasta matkan alussa ja odotamme tulevaisuudelta hedelmällistä ja tuottavaa yhteistyötä ekosysteemikumppaneidemme kanssa.